About Us

Eldeco is one of the leading producer of Modern Rail and Flooring systems & Decorative wall panels in Turkey. Thanks to the quality of its products and wide ranges, we are able to provide technical, practical and decorative solutions to our customers in both local and international markets.

Product Quality – realistic pricing and service are our main principles in delivering orders of our customers worldwide.

Eldeco has always been product oriented; product knowledge and outstanding customer service play a basic role in the progressive principle of the Company.

Eldeco has a policy of continuous product development and improvement. We welcome customer feedbacks with regards to our products, services and future market requirements.

Environmental Policy

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmenliklerine uyarak Çevre etkilerini kontrol altına tutarak bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm ürün üretim faaliyetini ‘Operasyonel İş Mükemmelliği’ ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır. Eldeco Yapı Dekorasyon ve Kimya Sanayi Dış Tic Ltd. Şti. olarak politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız faaliyetler. 1.Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal genellikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak. 2.Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak. 3.Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak. 4.Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek. 5.Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak. 6.Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmak. 7.Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek. 8.İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.